dijous, 26 de novembre de 2009

Assemblea general del dia 11 de novembre de 2009


Resum de l’assemblea celebrada l’11 de novembre a les 17:15 hores.


A dita reunió l’assistència de les a dita reunió l’assistència de las famílies de socis de l’AMPA va ser de 18 famílies més l’anterior junta del curs 2008/09, així com la nova junta.

Temes tractats:

• Comptes 2007/08 y 2008/09
• Subvenció Ajuntament activitats extraescolars
• Subvenció Generalitat en acollida matinal
• Nova junta de l’AMPA
• Valoració delegades de curs
• Venda de xandalls
• Noves vocals

Tots aquests punts van ser tractats y aprovats pels assistents, es va votar a favor de la nova junta i la incorporació de tres noves vocals:

Nova junta:

Presidenta : Eva Curiel, Vicepresidenta: Encarna García, Tresorera: Fuen Muñoz, Secretària: Mª Carmen Arteaga, Vocals: Mireia Jordana, Carolina Candao, Sara Rodriguez.

Des de la junta es va fer una valoració molt positiva de la labor de les delegades de curs a les seves tasques. La venda de xandalls es continuarà fent dintre l’escola amb la col•laboració de les delegades de curs.